ZensNature

Integritetspolicy

EU:s dataskyddsförordning GDPR

Detta dokument beskriver hur vi på ZensNature (750514) behandlar personuppgifter som kommer oss tillhanda när vi är i kontakt med dig som kund. Syftet med dokumentet är att tydliggöra vårt ansvar gentemot dig och förklara hur vi använder och tar ansvar för den data som du delar med dig till oss av enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dokumentet är tänkt att ge dig en förståelse för vilka uppgifter du delar med dig till oss av och vad vi gör och inte gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

ZensNature är distributör och tillhandahåller en e-handelsplats för dig som privatkund, kallat Tjänsten nedan. ZensNature är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för att upprätthålla tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din data. Du som är användare av Tjänsten kallas i detta dokument för ”Användaren” och är ansvarig för att ge instruktioner till ZensNature avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten. ZensNature är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med dig av till oss när du blir användare av Tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlar vi rörande dig?

Om du registrerar dig för Tjänsten lagrar vi dina person- och kontaktuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att använda Tjänsten. Dessa personuppgifter använder vi för att kunna ta emot och behandla beställningar från Tjänsten. När du skickar in en fråga till oss via vår hemsida skickas detta till oss i ett mail. Vi använder ev. personuppgifter i mailet, beroende på vad du anger, för att kunna svara på frågan och behandla den ev. beställning du skickat. Exakt vilka personuppgifter som behandlas av oss i vilket sammanhang anges i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

ZensNature samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänsten samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att kunna behandla dina beställningar, samt ge dig som kund den bästa möjliga upplevelsen av Tjänsten och vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig, administrera dina beställningar och för statistiska ändamål. Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, för att skapa en behandlingshistorik åt dig, identifiera dig samt ha kunskap om vilka användare och kunder som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av ZensNatures kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet. Besöker du ZensNatures hemsida samtycker du till att cookies lagras på din dator för behandling av dina uppgifter och för att vi ska kunna analysera besöksstatistik.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte Kundens personuppgifter med någon annan part.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

ZensNature lagrar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När kundrelationen upphör kommer ZensNature radera dina uppgifter inom en rimlig tid efter detta, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet gör gällande annat. Dina uppgifter kan även komma att fortsatt lagras baserat på intresseavvägningar avseende säkerhets- och eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som kund lagras hos oss beror på syftet varför de samlades in. Uppgifter som samlas in av oss vid kontakttillfällen med oss lagras så länge du är kund för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt att ha historik på tidigare ärenden. Efter avslutad kundrelation kan din information lagras baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund hos ZensNature har rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du kan påvisa berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir korrigerade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända emot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att dra in ditt samtycke, inlämna klagomål rörande behandlingen till Datainspektionen, emotsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända gentemot direktmarknadsföring.

Hantering av person- och kontaktuppgifter vid köp av mina tjänster

Vid bokning av behandlingar via bokningstjänsten boka.se, via mail eller telefon registreras förnamn, efternamn, mailadress och telefonnummer.

Hantering av person- och kontaktuppgifter vid besök på min mottagning

Förutom förnamn, efternamn, adress, mailadress och telefonnummer är jag skyldig att föra journalanteckningar. Dessa journalanteckningar innehåller vilka eventuella mediciner du tar, din hälso- och sjukdomshistorik samt din uppfattning kring din hälsa samt den bedömning jag gör av ditt/dina besvär. Journalanteckningarna innehåller också noteringar kring vilka behandlingar vi genomfört. Det är din rättighet att få en kopia på dina journalanteckningar om du så önskar.

Om du önskar veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadressen på hemsidan.

 

Bilaga 1 - Personuppgifter som vi behandlar

Insamlingstillfälle: Vid registrering som användare av Tjänsten
Uppgifter: Förnamn, Efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Adress, Ort
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet

Insamlingstillfälle: Vid beställning
Uppgifter: Förnamn, Efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Adress, Ort
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet

Insamlingstillfälle: Användare av Tjänsten
Inloggningsuppgifter: E-postadress
Onlineidentifikation: IP-adress
Uppgifter: Förnamn, Efternamn, E-postadress, Telefonnummer
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet

Insamlingstillfälle: Kontakt via e-post
Ärendeuppgifter: Meddelande i löptext - innehåller ev. personuppgifter du skriver i meddelandet
Uppgifter: Namn, E-postadress, Telefonnummer (kan förekomma)
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning

Insamlingstillfälle: Kontakt via telefon
Uppgifter: Namn, E-postadress, Telefonnummer
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning

Insamlingstillfälle: Bokning av tjänster via hemsida (boka.se), mail och telefon
Uppgifter: Namn, E-postadress, Telefonnummer
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet

Insamlingstillfälle: Hantering av journalföring vid behandlingstillfällen
Uppgifter: Namn, E-postadress, Telefonnummer, Journalanteckningar rörande ev. mediciner, hälso- och sjukdomshistorik, egenuppfattning hälsa, vår hälsobedömning, utförda behandlingar
Laglig grund: Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet

 

Bilaga 2 - Underbiträden vid behandling av personuppgifter

Behandling: Användning av Tjänsten
Leverantör: Oderland Hosting Services
Plats: Sverige

Behandling: Registrering som ny användare av Tjänsten
Leverantör: Oderland Hosting Services
Plats: Sverige

Behandling: Kontakt via e-post
Leverantör: Microsoft (Office)
Plats: Irland, USA (Privacy Shield)

Behandling: Beställningar via tjänsten
Leverantör: Oderland Hosting Services, Microsoft (Office)
Plats: Sverige, Irland, USA (Privacy Shield)

Behandling: Bokningar av behandlingar via hemsidans bokningstjänst
Leverantör: boka.se
Plats: Sverige

Adress och kontakt

Näsbydalsvägen 14
Täby, Stockholm norrort

info@zensnature.se
0731-563964

Följ oss på Facebook