ZensNature

Samtal och Terapi

NYHET! 

Samtal Online

När du är i en mental uppförsbacke

Samtalen för dig till stillheten inom dig. Ett alltid närvarande lugn där du kan landa, vara dig själv, återfå kraften och balansen.

Livet ger dig ständigt möjligheter. Det är dags att öppna upp de kanalerna och skapa ett flexibelt mindset. Jag tycker om uttrycket "PowerUp your mind" för att bygga sig mentalt starkare. Är det dags att styra om riktningen i livet? Boka in ett samtal och tillsammans tar vi dig till framgångsrika mönster, tankar och beteenden. Genom inre förmågor kan du blomstra i nya riktningar. Tryck på knappen och boka ditt Online-samtal.

För varje motstånd finns nya möjligheter...

Vilka egenskaper, förmågor och förhållningssätt vill du odla i ditt liv? Upplever du frihet i livet?
För varje motstånd finns nya möjligheter, för varje hinder finns det nya vägar att gå.

Det finns olika anledningar till att vi upplever ohälsosam press och stress. Det kan vara livsinriktning, beteendemönster, medberoende, självkänsla, stress, oförutsedda händelse, konflikter, nära anhöriga som har det svårt eller gått bort. Även vår bristande förmåga att ta hand om egna behov eller upplevda krav på oss som överstiger våra upplevda resurser.

Vid vissa tillfällen agerar vi spontant med tidigare invanda beteendemönster som vi kanske inte är medvetna om att vi väljer själva. Det kan vara bra att reflektera över de roller vi spelar i vårt liv eller vilka skilda egenskaper vi speglar upp i olika situationer.

Beroende på hur tillgodosedda våra grundläggande behov blivit uppfyllda i den miljön vi befunnit oss i, skapar vi invanda beteenden och spontana sätt att bemöta olika situationer. Vi behöver gemenskap, trygghet, kärlek och empati bland annat. Kan hända är du styrd av mönster som skapats för att överleva brist eller överskott av de behov vi har. Obalansen skapar mönster, tankar och känslor som gör att vi agerar och beter oss på olika sätt.

Vi behöver ofta utveckla den inre miljön, bli mer iakttagande och objektivt betraktande av våra mönster, tankar och beteenden för att bli fri och ha förmågan att göra nya val och skapa nya förutsättningar. Genom att odla dina inre förmågor kan du börja blomstra i nya riktningar.

Nina använder sig av metoder som KBT, Coaching, NLP, mindfulness och meditationstekniker.

Boka behandling

Det går att boka tider på kvällar och helger.

Adress och kontakt

Näsbydalsvägen 14
Täby, Stockholm norrort

info@zensnature.se
0731-563964

Följ oss på Facebook