Karriär cochning

Karriär coachning

Individanpassad coaching

När du vill du utvecklas ytterligare i din roll på din arbetsplats eller det är dags att söka sig vidare.

Ett stöd när du vill du ha någon extern och oberoende part att bolla frågor med.

Du vinner på att stanna upp då och då och reflektera. Det kan vara för att utmana sina valda sanningar, utvärdera resultat, få insikter och hitta nya alternativ eller bolla svåra frågor med någon utomstående. Allt för att utvecklas, må bra och växa i rollen som chef och ledare, men också som människa.

Vi lär och utvecklas så länge vi lever, om vi själva väljer att göra det.

Vi gör en nuläges- och behovsanalys och sätta upp mål för coachingen. Vill man fokusera kring specifika frågor och mål eller vill man träffas regelbundet för att reflektera och bolla frågor och situationer som är aktuellt för stunden. 

Vi arbetar enligt ICF’s förhållningssätt och deras kärnkompetenser.

Vi arbetar med tystnadsplikt.

Vad kan du förvänta dig…

Varje möte är 1, 5 timme och sker på plats eller om önskemål finns digitalt via Teams. Här sätter vi med siktet inriktat på framtiden och för en dialog med drivkraften att skapa insikter, hitta alternativ, sätta tydliga mål, gå till handling. Utvärderar resultat för att lära och utvecklas.

Vi arbetar holistiskt, vi ser och tar hänsyn till helheten. Som människa och inte bara i sin roll.

Våra coacher är certifierade, har lång erfarenhet och är utbildade inom ledarskap. Vi är dessutom utbildade inom stresshantering.

 

Karriär coaching

.

1 100,00 kr60 min