SAMTAL

SAMTAL

Skapa ny inriktning i livet. Vi tar dig till framgångsrika mönster, tankar och beteenden för att bli fri och ha förmågan att göra nya val och skapa nya förutsättningar. Genom inre förmågor kan du blomstra i nya riktningar.

Samtal, KBT eller Terapi

Beroende på hur tillgodosedda våra grundläggande behov blivit uppfyllda i den miljön vi befunnit oss i, skapar vi invanda beteenden och spontana sätt att bemöta olika situationer. Vi behöver gemenskap, trygghet, kärlek och empati bland annat. Kan hända är du styrd av mönster som skapats för att överleva brist eller överskott av de olika behov vi har. Obalansen skapar mönster, tankar och känslor som gör att vi agerar och beter oss på olika sätt.

Det finns anledningar till att vi upplever ohälsosam press och stress. Det kan vara livsinriktning, beteendemönster, medberoende, självkänsla, stress, oförutsedda händelse, konflikter, nära anhöriga som har det svårt eller gått bort. Även vår bristande förmåga att ta hand om egna behov eller upplevda krav på oss som överstiger våra resurser.

Behandling

Första tillfället är normalt lite längre än de övriga (60 min). Det behövs för att gå igenom historik och ställa in siktet i rätt riktning.

1 100,00 kr60 min 
5 behandlingar.4 700,00 kr60 min